Team Members

 • 2018-2019

  Varsity Boys
  Jude Collins
  Anthony Maddox
  Aidan Singleton

  Varsity Girls
  Brisa Nava

  JV Girls
  Jacquline Guzman

  JV Boys
  David Oakley
  Orlando Orozco
  Eirdani Nava
  Jesus Roman